รถสาย 3 มีเป็นจำนวนน้อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 3 มีน้อยมาก ยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วนอย่าง ช่วงเช้า มีจำนวนน้อยมาก ใช้เวลารอรถแต่ละคัน เป็นชั่วโมง ซึ่งยินดีที่จะจ่ายค่ารถเพิ่ม ไม่จำเป็นต้องรถฟรีก็ได้ แต่ความต้องการในการขึ้นมีมากกว่าการขึ้นฟรี ปริมาณรถบางคันก็เยอะเกินความต้องการ บางคันก็น้อยกว่าความต้องการ รบกวนเอาหัวข้อนี้ไปพิจารณาด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ