รถสาย 29 ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้เวลา 20.42 น. สาย 29 ครีมแดง เลข 12-0765 1-50473 (เลขจาก app viabus) บริเวณป้าย ซอยจุฬาลงกรณ์11 ถนนพระราม4 รถวิ่งเร็วและมีผู้รอรถโดยสาร 3 คน ลงมาโบกถึงริมถนน แต่รถไม่ยอมจอด อยากให้เห็นใจคนรอรถนานริมถนนก็มืด

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ