รถสาย 29 ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รบกวนจัดการเรื่องรถไม่จอดที่ป้ายด้วย ผมเปนคนนึงที่ใช้สายนี้ทุกวัน ป้ายหน้าที่ทำการจตุจักร ไม่ค่อยยอมจอดเลย เจอมาหลายรอบแล้ว โบก 5-6 คันไม่จอดเลย คนขับแย่มากๆ บางคันขับออกขวาไม่รู้จะรีบไปตายที่ไหน