รถสาย 21 รอนานมากกกกกกกกกก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กรุณาปล่อยรถให้ดีกว่านี้ หรือไม่ก็เพิ่มรถกับพนักงาน ไม่ก็ให้เพิ่มสายรถที่วิ่งเส้นประชาอุทิศ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ