รถสาย 205 สีแดงขาว พนักงานเก็บค่าโดยสารไม่สวมหน้ากากอนามัยและพูดจาคุกคามผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันพุธที่ 19 พ.ค. 2563 เวลาประมาณ 14:00 น.ได้นั่งรถเมล์ ขสมก สาย 205 สีแดงขาวพบพนักงานเก็บค่าโดยสารไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงานซึ่งช่่วงนี้เป็นช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 ทำให้รู้สึกว่าถ้าพนักงานผู้นี้ติดเชื่อ COVID-19 แล้วยังไม่มีอาการอาจไปแพร่เชื้อแก่ผู้โดยสารคนอื่นหรืออาจแพร่ไปยังผู้ร่วมงานของพนักงานคนนี้เองโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเสี่ยงที่เสียชีวิตจากเชื้อดังกล่าวได้และส่งผลกระทบต่อองค์กรของท่านได้ นอกจากนี้ยังพูดจาตะคอกและคุกคามผู้โดยสารที่กำลังจะลงจากรถโดยกล่าวหาว่าไปนั่งที่ที่ทำให้เชือกที่เขาผูกกั้นเพื่อให้ผู้โดยสารนั่งคนเดียวนั้นเสียหายทั้งที่ผู้โดยสารเพียงแค่ขยับไปที่นั่งที่ตอนปลายเพื่อเตรียมลุกออกจากที่นั่่งเพื่อเตรียมตัวจะลงแต่พอผู้โดยสารบอกว่ากำลังจะลงแล้วกับตะคอกว่าจะลงก็ไม่ควรมานั่งตรงนี้เดี๋ยวทำให้เชื่อกที่เขาผูกไว้เสียหาย แต่พอผู้โดยสารขยับออกไปนั่งที่นั่งที่ไม่มีเชือกผูก คือที่นั่งแถวเดี่ยวและเตรียมตัวจะลงพนักงานผู้นี้ก็เดินไปบ่นกับพนักงานขับรถพร้อมแสดงกริยาไม่พอใจ โดยก่อนหน้านี้มีผู้โดยสารได้กดกริ่งเพื่อขอให้พนักงานขับรถจอดเพื่อจะลงแต่เนื่องจากเสียงกริ่งนั้นมันเบาเขาจึงกดซ้ำอีกครั้งเพราะไม่แน่ใจว่าพนักงานขับรถจะได้ยินทำให้พนักงานขับรถดังกล่าวไม่พอใจพร้อมกับตะคอกผู้โดยสารดังกล่าวว่าตนได้ยินแล้วพร้อมก่นด่าผู้โดยสารดังกล่าวจนผู้โดยสารดังกล่าวลงจากรถไป เหตุใดพนักงานเหล่านี้จึงเอาแต่เพ่งโทษก่นด่าผู้โดยสารว่าเลวอย่างโน้นอย่างนี้โดยไม่ดูเลยว่าถ้าไม่มีผู้โดยสารที่พวกเขาก่นด่าเพ่งโทษ ขสมก จะจ้างเขาไหม เงินเดือนที่เขาได้ ก็มาจากผู้โดยสารที่เขาก่นด่าเพ่งโทษไม่ใช่หรือ การกระทำเช่นนี้มันทำให้ ขสมก เจริญขึ้นหรือแย่ ลงกันแน่

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ