รถสาย 2 คนขับทะเลาะผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 17.50 จากป้าย bts ปุณณวิถี รถสาย 2 ทะเบียนรถ 11-8225 คนขับทะเลาะกับผู้โดยสาร เกิดการต่อว่าผู้โดยสารด้วยอารมณ์รุนแรง มีการหยุดรถระหว่างทางแล้วโต้เถียงกับผู้โดยสาร

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ