รถสาย 180 ขับรถไมสนใจคนเดืนบนฟุตยาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 180 เบอร์ 4-40378 ทะเบียร 11-9560 เวลา 06;13 ขับผ่านแยกสุขุมวิท 103 ตรงข้ามป้ายโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 ริมทางมีน้ำขัง คนขับรถมาด้วยความเร็ว ไม่สนใจคนเดินเท้า น้ำกระเด็นสาดคนเดิน เด็กนักเรียนเปียกครึ่งตัว ตั้งแต่เท้าถึงหน้าอก และคนยื่น ก็โดนเล็กน้อย ลูกสาวเปียกและคันตัว ไม่มีเสื้อนักเรียนจะเปลี่ยน เห็นใจคนใช้ถนนด้วย โปรดอบรมอย่างหนัก ตัวเด็กคันไปหมด โกรธมากค่ะ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 180 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ