รถสาย 145 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 145 หมายเลข 340330 ไม่จอดรับผู้โดยสาร บางนา-ตราด ขาออก หน้า รพ. ปิยมินทร์ วันที่ 15 กพ. 2561 เวลา 12:54

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ