รถสาย 145 ทะเบียน 11-8537 ทะเบียนข้างรถ 3-40223 ขับรถประมาณ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียน รถสาย 145 ทะเบียน 11-8537 ทะเบียนข้างรถ 3-40223 ขับรถประมาณ ขับรถเร็วเกินอัตรา เบรกกระทันบ่อยครั้ง เช้าวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 5.40น. ขึ้นจากป้ายอุดมสุข ขอให้นายทะเบียน ตักเตือน เจ้าหน้าที่ขับรถด้วยครับ

เรียนผู้ ใช้บริการ องค์การขนส่งมมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรียกพนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งอบรมกำชับเรื่องมารยาทการขับขี่ที่สุภาพตระหนักถึงจิตสำนึกในการให้บริการ หากผลการสอบสวนแล้วเสร็จจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรียน สุทธิพร ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถสาย 145 ทะเบียน 11-8537 ทะเบียนข้างรถ 3-40223 ขับรถประมาณ ขับรถเร็วเกินอัตรา เบรกกระทันบ่อยครั้ง วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 5.40 น. ขึ้นจากป้ายอุดมสุข นั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียก นายวรพจน์ โครตบุญเรื่อง มาสอบสวนข้อเท็จจริง ให้การยอมรับจึงไดลงโทษอบรมว่ากล่าว ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ