รถสาย 140 ไม่เว้นระยะห่าง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย140 มีเหตุถการณ์โควิด รับผู้โดยสายไม่เว้นระยะก่างเหมือนสายอื่นเลย ต้องดูแลตัวเองกันใช่มั้ย เจ้าหน้าที่ตรวจยังไม่สนใจเลย ปกปิดพนักงานขับรถติดโควิดแล้ว ยังไม่สนใตเว้นระยะห่าง สามารถไปร้องเรียนได้ที่ไหนค่ะ หรือต้องเอาลงเฟสบุ๊ค

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ