รถสาย 14

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันหยดราชการ หลัง 20:00 ไม่มีรถให้บริการเลย รอนานเป็นชั่วโมง ต้องขึ้นรถเมล์สายอื่น 2ต่อ จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป ศรีย่าน2

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ