รถสาย 134 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 22 สค 62 เวลา 19.15 ป้ายรถเมล์ ตรงข้ามบิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ ค่ำวันนี้ฝนตกผมได้โบกมือสูงแสดงความประสงค์ขึ้นรถ ปอ 134 ซึ่งขับผ่านมา แต่รถไม่แสดงท่าทีหยุด จึงโบกอีกครั้ง แต่รถก็ขับผ่านไป ทั้งๆที่เวลานั้นไม่มีรถเมล์สายอื่น หรือ รถรับจ้างเข้าไปเลย ในฐานะคนที่โดยสารรถ ขสมก มาตลอดจึงอยากให้ ขสมก เน้นย้ำเรื่องการจอดรับผู้โดยสาร โดยเฉพาะสาย 134 ที่ผ่านมามีมาตรฐานการบริการที่ดีมากๆ จนได้ ISO อยากให้ปรับปรุงและรักษามาตรฐานการบริการที่เคยทำได้ดีครับ

คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ