รถสาย 134 ทางด่วน จะมีโอกาสกลับมาวิ่งได้เมื่อไรครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เห็นป้ายประกาศว่า สาย 134 ทางด่วน ไม่ผ่านการอนุมัติเส้นทางวิ่ง จาก สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ต้องหยุดวิ่ง ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 2561

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ. รอทาง กรมขนส่งเป็นผู้อนุญาติครับหรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ