รถสาย 129 ไม่ยอมเข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ในเช้าวันเสาร์ ช่วงเวลาประมาณ 5:30 ที่ป้ายรถเมล์ธนาคารกสิกรไทย เมเจอร์รัชโยธิน รถ ปอ 129 ไม่ยอมเข้าป้ายค่ะ พอมีรถสาย 59 จอดที่ป้ายอยู่ก็ออกเลนส์ขวาเลย บางครั้งแม้จะไม่มีรถเมล์จอดขวางป้าย พอโบกรถก็ขับผ่านไปเลย เหมือนคนขับใจลอย ไม่ได้มองผู้โดยสารค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 129 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ