รถสาย 113 ไม่จอดตรงป้ายและไม่สังเกตผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
คือผมเดินมารอเลยจาก แอร์พอร์ทรามคำแหงโบกรถสาย113 ผ่านมาสามคะนไม่มีคันไหนรับเลย ผมยืนใต้ป้ายีถเมล์แต่ไปจอดเลยป้ายรถเมล์ผมทนไม่ไหวเลยเรียกเเท็หซี่ไปเลยึรั (ผมต้องการเดินทางไปมีนบุรี)

เรียน ผู้โดยสาร รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่งที่แจ้งข้อมูล แต่เนื่องจากผู้ร้องมิได้ให้รายละเอียด เช่นเบอร์ข้างรถ ทะเบียนรถ วัน เวลา และสถานที่ เพื่อจะได้ติดตามหาพนักงานประจำรถมาลงโทษได้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมขอให้แจ้งกลับด้วย จะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ