รถสาย 11 โบกแล้วไม่ยอมจอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 11 รถไม่ปรับอากาศสีแดงครีม มาสองคันติดๆ ผมทำการโบกรถทั้งสองคันแล้วไม่ไม่มีคันไหนจอดเลย จะว่าโบกระยะใกล้เกินไปก็ไม่ใช่ เหตุเกิดทีป้ายรถเมล์ตรงข้าม ม.เกษมบัณฑิต เวลาประมาณ 9.40 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2563 หมายเลขรถ 11 12-0234 2-80192 หมายเลขรถมาจากแอพ via bus ครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ