รถสามล้อ 29 รอนายมากมาโบกก็ไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย29 รอนานเป็นชั่วโมงพอมาโบกแลัวก็ไม่จอโดน เสียความรู้สึกมาก ปรับปรุงด้วย

เรียน ท่านผู้โดยสาร ได้รับเรื่องร้องเรียนสาย 29 รอนานมากและโบกรถไม่รับผู้โดยสาร จะประสานผู้ประกอบการให้ตรวจสอบการปล่อยรถสาย 29 ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ