รถสองแถวจากบางแก้วไปราม2

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ข้ามสะพานไปฝั่งตรงข้ามราชวินิตบางแก้ว มีรถสองแถวไปราม2มั้ย