รถร่วม สาย 14 จอดแช่ป้ายรถเมล์ที่ป้ายนานหน้า รร.อินทรา เกะกะรถเมล์สายอื่น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ร่วมสาย 14 ช่วงเช้าและเย็น มักจอดรถรอผู้โดยสารนานมาก เกะกะรถเมล์คันอื่นทำให้ไม่สามารถจอดป้ายได้ เป็นเหตุให้รถเมล์อีกหลายคันต้องจิดเลนกลางถนน และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย