รถร่วมสาย11 ผาสุข-ประตูน้ำ ให้ผู้โดยสารลงกลางทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถร่วมสาย 11 เลขทะเบียน I5 4639 วิ่งมาแถวถ.พัฒนาการ แล้วแจ้งผู้โดดยสารว่าแก๊สหมด ให้ผู้โดยสารทั้งหมด ลงกลางทาง โดยไม่คือค่าโดยสารที่ชำระไปราคาเหมาตลอดสาย 13 บาท ถือว่าไม่รับผิดชอบ และเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างมาก

เรียนคุณ โชติรส ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย ปอ. 11-12 ทะเบียน 15-4639 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.