รถร่วมสาย 52

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมรถโดยสารสาร 52 ถึงมีน้อยคะ บางครั้งมีไม่ถึง 10คันเลยค่ะในการวิ่ง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ