รถร่วมสาย 29 เสียระหว่างทาง ทำให้ต้องเสียค่าโดยสารใหม่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
Oct 6, 2014 ช่วงเช้า 6.50-7.15 น. ได้ขึ้นรถร่วมสาย 29 จากรังสิต-เจ้เล้ง (14 บาท) ซึ่งเป็นรถปรับอากาศ (แต่ air เสียด้วย, เป็นรถยี่ห้อ Sunlong ประเทศจีน) ของบริษัท Premium เกิดเสียระหว่างทางที่ถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงก่อนจะถึงฐานทัพอากาศ พนักงานกระเป๋ารถเมล์แจ้งให้ผู้โยสารลงจากรถ เพื่อเปลี่ยนไปขึ้นรถคันใหม่ พร้อมทั้งเดินนำหน้าไปด้วย เมื่อเดินไปที่ป้ายรถเมล์ คอยสักครู่มีรถร่วมสาย 29 เป็นรถปรับอากาศ ลักษณะเดียวกัน จึงรีบขึ้นไป ปรากฏว่าเป็นของอีกบริษัท คือ STS จึงต้องเสียค่าโดบสารใหม่เป็นเงิน 12 บาท ทั้งนี้ได้แจ้งพนักงานกระเป๋ารถเมล์แล้วว่าลงมาจากรถที่เสีย เพื่อเปลี่ยนรถคันใหม่ แต่พนักงานกระเป๋ารถเมล์แจ้งยืนยันว่าเป็นคนละบริษัท ที่ให้บริการเดินรถ จึงต้องเสียค่าโดบสารใหม่ ในฐานะผู้ใช้บริการ ขอร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการให้บริการ และสอบถามว่า ทาง ขสมก. มีแนวทางการดำเนินการอย่างไรสำหรับ case นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับผู้ให้บริการร่วม (Premium และ STS)เมื่อเกิดปัญหาลักษณะนี้

เรียนคุณAnonymous ตามที่ได้ร้องเรียนมานั้น ขสมก.ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ารถคันแรกที่ท่านใช้บริการเป็นรถเอกชนร่วมบริการขนาดใหญ่ สายปอ.29 ซึ่งเป็นรถของบริษัท พรีเมี่ยมแมนเนจเม้นท์ จำกัด ส่วนอีกคันเป็นรถมินิบัส สายปอ.29 เป็นรถของ บจก.เดินรถสยาม ซึ่งเป็นรถคนละประเภทกัน จึงเป็นเหตุให้เมื่อรถเสียไม่สามาถใช้บริการทดเเทนกันได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ