รถร่วมสาย ปอ.14 ขับรถไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
พนักงานขับรถโดยความประมาท ออกตัวกระชาก ตะโกนไล่ผู้โดยสาร ไม่จอดตามป้ายไม่เครพสันญานไฟจราจร กระเป๋ารถพูดไม่เพราะ รถร่วใ ปอ.14หมายเลขรถ 14-27 เวลา14.00น. ของวันที่4/12/62