รถร่วมบริการ สาย108ทะเบียน11-6828

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ทำผิดกฎจราจร ลงอุโมงค์แยกบรมราชชนนี ทั้งที่ห้ามรถเมล์ลงอุโมงค์ ทำให้เลยป้ายที่ต้องการจะลง แล้วยังให้ลงในตำแหน่งที่อันตราย ไม่เข้าใจเลยรถก็ไม่ติดจะลงอุโมงค์ทำไม พอมีผู้โดยสารประสงค์จะลงผู้ให้บริการทั้ง2ยังมีพฤติกรรมที่แย่ น่ารังเกียจและไร้มารยาทซ้ำอีกด้วย แล้วอย่างนี้เหรอจะมาขอขึ้นค่ารถโดยสาร อยากทราบว่าจะมีแนวทางในการปรับปรุง อย่างไรบ้างในการร้องเรียนครั้งนี้หรือได้แค่การรับฟังเฉยๆช่วยชี้แจ้งด้วย เพราะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้บ่อยรวมถึงสาย56ด้วย ขอบคุณมาก

เรียน ท่านผู้โดยสาร รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณที่แจ้งข้อมูลให้องค์การรับทราบ จะได้แจ้งผู้ประกอบการให้ตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ