รถร่วมบริการแวะเติมก๊าซ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้รถร่วมบริการที่วิ่งเส้นเพชรเกษมถ้าออกจากอู่มาวิ่งรับผู้โดยสารแล้ว ถ้าประเมินว่าน้ำมันหรือก๊าซจะหมดอยากให้ช่วยติดป้ายหน้ารถให้ด้วยครับ ว่าจะแวะเติมก๊าซหรือน้ำมันเพราะผู้โดยสาร ที่มีความเร่งรีบจะได้ไม่ต้องขึ้นรถคันดังกล่าวเพราะเวลารอคิวเติมก๊าซ ก็ใช้เวลาพอสมควรผู้โดยสารจะได้ตัดสินใจเบื้องต้นว่าจะไแกับรถคันนี้ดีหรือไม่

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางแวะเติมก๊าซนั้น ต้องขอกรูณาท่านผู้ร้องช่วยแจ้ง สาย เบอร์ข้างรถ ทะเบียน วัน/เวลาที่เกิดเหตูอย่างชัดเจน เพื่อจะได้เรียกผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ