รถรอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 178 รอนานมาก ช่วงเช้ารอเป็น ชั่วโมง ค่าโดยสารก็ขึ้นแล้ว ทำไมไม่ปรับปรุงให้มันดีขึ้น ประชาชนต้องยืนรออีกนานแค่ไหนคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ