รถรถนานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ต้องรอรถสาย129 นานมาก เนื่องจากสถานะการณ์โควิด-19 ทำให้จำกัดจำนวนคนในการขึ้นรถ แต่ไม่เพิ่มจำนวนรถที่ให้บริการ อยากสอบถามว่าแล้วประชาชนที่ต้องรอขึ้นรถอยู่กลางทาง ต้องรอนานแค่ไหน ต้องรอกี่คัน รถให้บริการแบบใครดีใครได้วิ่งแย่งกันขึ้นเพราะจำกัดคน แล้วคนรอต้องทำอย่างไรแก้ปัญหาให้ด้วยสิคะ ในเมื่อทราบจำนวนผู้โดยสารอยู่แล้วแต่ละวันโดยประมาณ แก้ปัญหาแบบไม่เคยมายื่นในจุดคนเจอปัญหา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ