รถมาช้ามากรอเป็นนชั่วโมง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย60รอนานมากคนรอเต็มป้ายตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งนี่มันตี1ครึ่งแล้วยังไม่มา แล้วบอกขาดทุนแม่งไม่ยอมปล่อยรถมาวิ่งแล้วจะได้กำไรได้ไงบัดซบมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ