รถมล์ครีม-แดง สาย 7 เลขข้างรถ 6-50409 ไม่จอดป้ายให้ผู้โดยสารลง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ณ เวลา 21.00 น. ของวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 รถเมล์สาย 7 ครีม-แดง ไม่ยอมจอดป้ายตรงโรงเรียนวัดนวลนรดิศ มีผู้โดยสารลงทั้งหมด 3 คน และผู้โดยสารได้กดกริ่งขอลงก่อนจะถึงป้าย แต่พขร.ขับเลยป้ายไม่สนใจ จนกระเป๋ารถเมล์ต้องบอกให้จอด ถึงจะทำการจอดในป้ายถัดไป ทำให้ผู้โดยสารเสียเวลาในการเดินย้อนกลับมายังป้ายที่ตัวเองต้องการลง จึงอยากให้ตักเตือนพขร.และทำการลงโทษตามเห็นสมควร ช่วยแจ้งฟีดแบคกลับมาด้วยนะครับ คราวที่แล้วร้องเรียน สาย 7กไป ไม่มีฟีดแบคแจ้งอะไรมาเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ