รถปอ.35 เก็บค่าโดยสารเกินราคา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 22 กพ. 2564 ผมได้นั่งรถ ปอ.35 จากป้ายคลองถม (ฝั่งเจริญกรุง) ไปยัง ป้ายวัดลุ่มเจริญศรัทธา (ปั๊มน้ำมัน PT) ซึ่งปกติจะราคา 16 บาท แต่วันนี้กระเป๋าเก็บ 18 บาท ซึ่งผมก็แย้งแล้วแต่เขาก็ไม่ฟัง จึงเกิดความสงสัยว่ามีการขึ้นค่าโดยสารอีกหรือครับ ใบตั๋วรถเลขที่ 01 501508

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ