รถปอ28-106ปล่อยควันพิษ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถร่วม ปอ28-106ปล่อยควันขาวที่เป็นพิษ มากจนเหมือนไฟไหม้รถ โปรดตรวจสอบด้วยครับ

เรียนท่านผู้ร้องรถโดยสารเอกชนร่วมบริการสาย ปอ.28 หมายเลขข้างรถ 106 ควันขาวมาก ขสมก.ได้ประสานงานกับบรษัท กำมัชพล จำกัด สาย ปอ.28 ทะเบียน 13-5106 กท.ให้นำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1 จึงเรียนมาเพื่อทราบ