รถปอ.113 กระเป๋าเมาค้าง ทิ้งผู้โดยสารกลางทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถปอ.113 หมาบเลข 113-112 กระเป๋าเมาค้าง พูดเรื่อยเปื่อยมาตลอดทาง บอกให้คนขับทิ้งผู้โดยสารกลางทางให้รถคันหลัง บริเวณหน้าโฮมโปรตรงใกล้แยกบ้านม้า ตัวเองวนกลับอู่ ทั้งที่รถก็ไม่เสียอะไร

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 113 วนกลับและทิ้งผู้โดยสารกลางทางนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้เท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ