รถปอ.11 พฤติกรรมขับรถแย่มาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เปลี่ยนเลนส์ไปมาตลอดเวลา ขับรถกระชาก และบีบแตรไล่รถคันอื่น ทะเบียนรถ 15-4715

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังเจ้าของผู้ประกอบการ ( บริษั ฉมาพันธ์การเดินรถ จำกัด. )ให้กำชับย้ำเตือนพนักงานขับรถโดยสาร สายปอ.11-17 ทะเบียน 15-4715 แล้ว ให้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ สะดวก ปลอดภัย ไม่ขับแข่งแซงกัน หรือชะลอถ่วงดึง อันเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หากพบพฤติกรรมหรือพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.