รถปอ 29 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้เวลาประมาณ 17.30 น. ป้ายรถเมล์หน้าศูนย์บริการเชฟโรแลต รถปอ 29 ป้ายทะเบียน 15-8587 ไม่จอดรับผู้โดยสาร โบกเรียกตั้งหลายครั้ง ไม่มีท่าทีจะจอดรับ รู้สึกแย่มาก วอนผู้ดูแลกำชับและตักเตือนด้วย หวังว่าจะได้รับการดำเนินการ ขอบคุณครับ ผู้ใช้บริการ

เรียนผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านร้องเรียนรถโดยสารประจำทางสายที่ 29 ทะเบียน 15-8587 ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่ผู้กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการ) จึงเรียนมาเพื่อทราบ