รถปอสาย9 น้อยมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถปอสาย9 ที่วิ่งกัลปพฤกษ์ไปสามเสน รถน้อยมากค่ะโดยเฉพาะช่วงเย็นหลัง เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป และวันที่ฝนตก บางวันรอนานโทรไปสอบถามที่อู่ได้รับคำตอบว่ารถยังไม่เข้ามาที่อู่เลยหรือรถเสีย อยากให้ช่วยปรับเวลารถออกจากอู่ให้ด้วยค่ะให้เป็นเวลาที่แน่นอนด้วยค่ะ (ช่วงเช้าปริมาณรถดีค่ะ) หรือเพิ่มรถสายอื่นให้วิ่งเส้นกัลปพฤกษ์เพิ่มก็ดีนะค่ะ เพราะถ้าปอ.สาย9 ไม่มาก็ยังมีรถสายอื่นแทน

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรื่องรประจำทางสาย ปอ.9 รถน้อยคอยนานทาง ขสมก.ได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้ประกอบการให้เพิ่มความถี่รถให้มากกว่าเดิม เพื่อให้พอเพียงต่อการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ