รถปรับอากาศ สาย 203 ขับรถเปลี่ยนเลนกระชั้นชิด เบียดรถคันอื่น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถปรับอากาศ สาย 203 เลขทะเบียน 15-6915 ขับรถเปลี่ยนเลนกระชั้นชิดเบียดรถที่เล็กกว่า ขับเปลี่ยนเลนซ้ายขวา คาดว่าต้องการแข่งกับรถอีกคันรับผู้โดยสาร

เรียนผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านร้องเรียนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางสายที่ 203 ทะเบียน 15-6915 ขับรถประมาทหวาดเสียว นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริง ลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ