รถปรับอากาศ​ สาย​ 23​ ไม่จอดรับที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถปรับอากาศ​ สาย​ 23 เลขทะเบียน​ 3-70406 เวลา​20.28 น.​วันที่​ 9​ ​ก.ย.62​ ไม่จอดรับผู้โดยสาร​ที่ป้ายประตูน้ำ​ ป้ายสุดท้ายก่อนขึ้นทางด่วน​ ถ้าจะจอดไม่ตรงป้าย​ จะให้ผู้โดยสาร​รอที่ป้ายรถเมล์​ทำไม​ ช่วยตักเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง​ด้วย​ ขอบคุณ​ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ