รถปรับอากาศแบบใหม่ ควรเพิ่มระยะทางของ 15 บาทแรกให้ยาวมากขึ้น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจาก 15 บาทแรกมันระยะทางสั้นนิดเดียว นั่งแค่ไม่กี่ป้ายก็จ่าย 20 บาท แบบนี้แพงไปไหม ควรเพิ่มระยะของ 15 บาท ให้ยาวกว่านี้ แบบนี้อาเปรียบผู้บริโภคเกินไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (ขสมก.ไม่ได้ดูแล) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)