รถปรับอากาศร้อนมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
นั่งรถเมล์หมายเลข 5-44177 สาย 105 แอร์ไม่มีความเย็นเลยค่ะ ช่วยปรับปรุงหน่อยค่ะ จ่ายเงินนั่งรถปรับอากาศ แต่ไม่มีความเย็นเลย ร้อนมาก!

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบ และจัดส่งเรื่องให้ ผู้จัดการสาย 105 ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขรถคันดังกล่าวแล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ