รถประจำทาง สาย 25 ทางด่วนสีส้ม วิ่งขวาไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 12.59 น. ป้ายรถประจำทางฝั่งตรงข้าม big c สำโรง รถประจำทางสาย 25 ทางด่วนสีส้มวิ่งขวา ไม่จอดรับผู้โดยสารที่รออยู่ ซึ่งเหตุการณ์เกิดจากรถประจำทางคันหน้าเข้าจอดที่ป้าย พนักงานขับรถสาย 25 นำรถออกทางขวา แล้วขับเลยป้ายออกไป โดยไม่ได้สนใจว่ามีคนรอใช้บริการอยู่ที่ป้ายหรือไม่ ซึ่งผู้โดยสารที่รอส่วนมากรอสาย25 นี้มาเกือบชั่วโมงกันทุกคน ทำให้เกิดความเดือดร้อน ผู้โดยสารเสียเวลารอรถคันต่อไปองค์กรเสียรายได้และความเชื่อมั่น คนขับเป็นซะแบบนี้กินเงินเดือนได้คนไม่ได้คน รอดอยู่แล้วตัวเอง ขาดสามัญสำนึกถึงองค์กรและคนส่วนมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถสาย 25 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ