รถประจำทางสาย551

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ไม่ทราบว่าถ้าจะขึ้นรถสาย551จากอนุสาวรีย์ชัยฯไปสนามบินสุวรรณภูมิจะต้องขึ้นที่ป้ายไหนครับผม