รถประจำทางสาย 96 ขับเร็วและไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถประจำทางสาย 96 11-9967 2-80181 มาด้วยความเร็วและวิ่งเลนกลาง ทำให้เมื่อโบกแล้วรถไม่สามารถเข้ามาจอดได้ทันที่บริเวณป้ายรถเมล์ โลตัสสุขาภิบาล 1

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่งที่ป้ายหยุดรถโดยสารทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)