รถประจำทางสาย 720

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถประจำทางสาย 720 ขับมาทางกัลปพฤกษ์ แล้วไม่ออกมาถนนกาญจนาภิเษก วนกลับรถไปทางเดิม มี 1 ครั้ง ขับรถออกมาจากอู่กัลปพฤกษ์ เพื่อวนซ้ายไปกาญจนา แต่ไปกลับรถกำนันแม้น แล้ววนเข้าอู่ใหม่ รถก็น้อยอยู่แล้ว คนรอรถรอนาน ติดตามจีพีเอส รถกลับขับวนไปมา

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ