รถประจำทางสาย 134

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้มีรถร่วม ที่วิ่งรถจากบางบัวทองไปหมอชิต ปัจจุบัน มีเพียงสาย 134 วื่งอยู่เพียงสายเดียว บางครั้งรถขาดระยะนาน บางครั้งก็มีคนใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ก็มีรถให้บริการไม่เพียงพอ ต้องอัดเป็นปลากระป๋อง อาจเป็นเพราะปัจจุบัน แค่เพียง 134 ไม่มีศักยภาพมากพอที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอยากให้มีรถร่วมวิ่งเส้นทางนี้ด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 134 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ