รถประจำทางพุทธมณฑลสาย 3

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ประจำทางถนนพุทธมณฑลสาย 3 มีน้อยมาก สาย 165 ทิ้งระยะห่างนานเกิน 30 นาที-60 นาที เดินทางไม่ปลอดภัยต้องนั่งรถกระป๋องแน่นจนหน้ารถลอยหน้าฝนก็เปียก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการ และการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ