รถประจำทางปรับอากาศ สาย 129

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้เพิ่มจำนวนรถให้มากขึ้น เนื่องจากรถสายนี้วิ่งผ่านสถาบันการศึกษาหลายแห่ง บางครั้งรอนานมากเป็นชั่วโมง ตัวอย่างเช่นเมื่อวันจันทร์ที่12ต้องรอเกือบชั่วโมงก็ยังไม่มีมา. เบื้องต้นเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากจำนวนรถที่มีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้บริการ หรือระยะทางที่วิ่งจากบางเขนถึงสำโรง หรือสำโรงไปบางเขนมีระยะทางไกลมากประกอบการจราจรคับคั่ง ขออนุญาตเสนอความเห็นว่าน่าจะตัดระยะทางให้สั้นลง หรืออาจจะมีรถเสริมจากลาดพร้าวถึงสำโรง เพราะที่ผ่านมาเห็นแต่รถเสริมจากบางเขนถึงดินแดงเท่านั้น ช่วยพิจารณาด้วย. ขอบคุณค่ะ7

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 129 ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ