รถตู้จอดแทนที่ป้ายรถเมย์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว มีคิวรถตู้เยอะมากจนเลยมาป้ายรถเมย์จนทำให้รถเมย์ไม่จอดรับคน ช่วยมาตรวจสอบด้วยนะคะ คนก็เยอะรถเมย์ก็ไม่ค่อยจอด รถตู้แทนที่