รถติดไม่ยอมเปิดประตูรถให้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 129 1-50003 27/08/61 รถติดที่5แยกลาดพร้าวนานมาก ติดอยู่เป็นเวลาเกือบ1 ชม. กดกรึ่งแล้วเกือบ5ครั้ง มีคนตะโกนบอกแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยา คนขับรถสวมหูฟังไว้ ส่วนกระเป๋ารถเมล์ไม่มีการบอกอะไรเลย ข้างในรถแทบจะไม่มีอากาศเลย หน้าต่างเสียงเปิดไม่ได้หลายบาน

ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ