รถชน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ 510 สีฟ้า ทะเบียน l6-2l26 เกิดเหตุธรรมศาสตร์ กรุณาช่วยตักเตือนในการออกรถหน่อยค่ะ โปรดดูด้วย เนื่องจากรถ510 จอดอยู่ที่ป้ายแล้วมีรถยนต์วิ่งผ่านไป อยู่ๆก็ออกตัว ทำให้รถไปชนด้านข้างรถยนต์ แต่คู่กรณีไม่เอาความค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ