รถจากเส้นรัชดา มา เส้นพระราม6

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มสายจากถนนรัชดา ผ่านถนนสุทธิสารเข้าตลาดห้วยขวาง ผ่านแยกสะพานควาย และเข้าถนนพระราม6ด้วยครับ เพราะไม่มีรถเมล์วิ่งผ่านเลย มีแต่ออกไปเส้นพหล เข้าอนุสาวรีชัยหมด

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาเขอสัมปทานการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว ที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะเข้ามา เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ